ИЗПОЛЗВАМЕ КОСМОСА, ЗА ДА ПОМОГНЕМ НА ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА

Наблюдавайте света, придобивайте данни

НАШИЯТ ПОДХОД

Skypixel е партньор на Planet и нашата мисия е да изобразяваме цялата Земя всеки ден и да направим глобалната промяна видима, достъпна и действаща.

Данни в реално време

Ние от Skypixel използваме снимките на Planet, за да даваме полезна информация в почти реално време.

Гъвкаво космическо пространство

От спътници до API, цялата платформа е изградена с компоненти, които са извън рафта и софтуер с отворен код

От край до край

Planet предлага иновации на всяка стъпка и ги обединява в цялостна платформа за геопространствени данни и анализи

ВИЖТЕ ПРОМЯНАТА, ПРОМЕНЕТЕ СВЕТА

Платформата на Planet тегли и обработва 11+ TB данни ежедневно, което дава възможност на клиентите да изграждат и изпълняват анализи в мащаб.

Данни със скоростта на промяна

Planet предоставя геопространствена информация със скоростта на промяната, оборудвайки потребителите с необходимите данни за вземане на информирани и навременни решения. Ние предлагаме разнообразна селекция от изображения и аналитични решения, всички достъпни онлайн чрез нашата платформа и уеб-базирани инструменти. От селското стопанство и реагирането при извънредни ситуации на защитата и сигурността на природните ресурси, ние вярваме, че навременните глобални изображения и основни анализи на Planet ще дадат възможност за информирано, умишлено и смислено управление на нашата планета.

Нашият етичен кодекс

Партньорството между Skypixel и Planet е основано на това да търсим най-доброто във всичко, което правим. Това ръководи всеки аспект от нашата работа - от определяне на високи етични бизнес стандарти до управление на поведението ни като граждани на планетата.