Planet Archive

Глобален мониторинг, всекидневни данни

Ежедневен глобален мониторинг

Planet предоставя геопространствени данни със скоростта на промените, оборудвайки организациите с данните, необходими за вземане на информирани и навременни решения. С най-добрите в класа си изображения можете да наблюдавате областите, които ви интересуват, да валидирате информация на място и да откривате тенденции, свързани с вашата организация.

Нашите сателити

Planet оперира над 150 спътника, които заедно предоставят безпрецедентен набор от данни за наблюдение на Земята. С уникална комбинация от покритие, честота и разделителна способност, Planet предоставя геопространствени данни със скоростта на промените, като ви помага да получите най-нюансираното разбиране на променящите се условия на земята.

Съзвездието от спътници на Planet обикаля около полюсите на всеки 90 минути, улавяйки цялата земна суша всеки ден.

Капацитет на заснемане

130+

PLANETSCOPE

200M+ км2/ден

5

RAPIDEYE

Архив към 2004 г.

15

SKYSAT

400К+ км2/ден

PlanetScope – 3.7 метра резолюция

Сан Франциско, Калифорния | PlanetScope | 3 m/px | RGB, NIR bands

RapidEye – 5 метра резолюция

Сиуърд, Аляска| RapidEye | 5 m/px | RGB, NIR, red edge bands

SkySat – 50 сантиметра резолюция

Ротердам, Нидерландия| SkySat | 0.72 m/px | RGB, NIR, pan bands

ВИЗУАЛНА ПРЕЦИЗНОСТ, СИЛАТА НА АНАЛИЗИТЕ

Достъп до коригирани с цвят 3-лентови и сензорно калибрирани мултиспектрални продукти. Налични са основни, орторектифицирани, сияещи и повърхностни отражателни изображения.

PLANETSCOPESKYSAT
Лента4 (RGB, NIR)5 (RGB, NIR, pan)
ПродуктиЗасилен цвят
Визуален
Аналитичен
Визуален
Панхроматичен
Мултиспектрален аналитичен
Pixel Resampled3 мВизуален, панхроматичен,
мултиспектрален: 0,8 m;
аналитичен: 1м
Радиометрична резолюцияВизуален: 8 bit
Аналитичен: 16 bit
Визуален: 8 bit
Аналитичен, панхроматични и
мултиспектрален: 16 bit
Позиционна точност<10 м RMSE<10 м RMSE
Файлов форматGeoTIFFGeoTIFF

PLANET архив

Архивът на Planet дава възможност на клиентите да разполагат с жив набор от данни за глобални промени, като ежедневно се добавят нови изображения. С 10+ милиарда квадратни километра изображения, Архивът на Planet разполага със собствени набори от данни към 2009 г. и публични набори от данни чак до 1972 г.

Timelapse на строителството на летището в Бранденбург. От 2009 г. Planet е заснела стотици изображения на местоположението.