PLANET MONITORING

САТЕЛИТНИ МОНИТОРИНГОВИ РЕШЕНИЯ

Мониторинг на земната повърхност,
анализ на промените, вземане на решения

Получавайте непрекъснат поглед върху вашите области от значение, за да откриете тенденции, ранни сигнали за промяна и да вземате навременни, информирани решения. Със 140+ спътника в орбита, Planet е в състояние да сканира земното кълбо, изобразявайки цялата повърхност на земята всеки ден.

Анализ в реално време с PLANET MONITORING

Увеличете прозрачността, получете исторически контекст, идентифицирайте промените и се намесете бързо с най-актуалните изображения във вашите области на интерес.

Ежедневният мониторинг ви позволява бързо да идентифицирате и наблюдавате промените, като реконструкцията на аварийния разлив на язовир Oroville след щети от силен зимен дъжд.

Независимо от областта на интерес, Planet Monitoring предлага гъвкавост и мащаб за подобряване на вашите геопространствени приложения

Възможности от глобален мащаб

Използвайте глобалното покритие на Planet, за да наблюдавате области от стратегическо значение, независимо дали на континентално, държавно или регионално ниво, с абонамент за мониторинг, който поддържа мащаба на вашите анализи и приложения.

БЪРЗ ДОСТЪП И ИНТЕГРАЦИИ

Глобалният набор от данни на Planet се обновява ежедневно и се доставя в готови за употреба формати. Имате достъп до вашите изображения лесно чрез нашите API-та, уеб приложения и интеграции.

Ежедневният мониторинг ви позволява бързо да идентифицирате и наблюдавате промените, като реконструкцията на аварийния разлив на язовир Oroville след щети от силен зимен дъжд.

Оферти за PLANET MONITORING

Програмите за наблюдение PlanetScope и SkySat могат да бъдат пригодени спрямо вашите нужди.

PlanetScope

SkySat

ПРИЛОЖЕНИЯ НА МОНИТОРИНГА

Научете как Planet Monitoring дава добавена стойност конкретни отрасли