ДържаВни институции

По-силна защита на населението и околната среда

Подобрете защитата на природните ресурси, инфраструктурата и хората с високочестотни световни продукти на Planet. Анализирайте значимите области, открийте промените
и извлечете навременна информация, която стимулира вземането на ефективни решения.

FMbarkbeetle-graphic-beforeFMbarkbeetle-graphic-after

По-горе е заразена гора в района на Злин, Чехия, показваща мъртва дървесина (тъмно лилаво) и скорошно отстраняване заразените дървета (светло лилаво), което предотвратява по-нататъшното разпространение.

ГРАЖДАНСКО ПРАВИТЕЛСТВО

Новите технологии в полза на по-интелигентно управление

Подобрете нивото на обслужване към общността с помощта на високочестотно решение за мониторинг на Planet и изображения с висока разделителна способност. Широкото покритие на площта и навременните изображения позволяват по-добро управление на земята и мониторинг на инфраструктурата и по-бърза реакция на природни и предизвикани от човека бедствия.

ОТБРАНА И РАЗУЗНАВАНЕ

Разширете георазузнаването с постоянно, глобално покритие

Имайте възможност за бързото вземане на решения и валидиране не критичните действия с непрекъснатия глобален мониторинг на Planet и ниско закъснение. Георазузнавателните групи могат да открият промяна и да приоритизират ресурсите в отговор на изместване на геополитическите ландшафти.

Ново строителство в Севернокорейския институт за химически материали, където се произвеждат двигатели за ракети, се открива в месечни базови карти и след това се възлага на 72 сантиметра SkySat.

Наводнението в Айова и Небраска (показано по-горе) и голяма част от Средния запад в САЩ продължи няколко седмици през пролетта на 2019 г., което беше най-влажната пролет от над 100 години.

ОТГОВОР ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Преобразувайте подготовеността, реакцията и устойчивостта при бедствия

Засилете подготовеността и усилията за реагиране при бедствия с изображенията на Planet. Честото наблюдение, непрекъснато обновяван архив и висока разделителна способност дават възможност на организациите на предните линии. Най-новите изображения преди и след събитието позволяват информирани действия и приоритизиране на ресурсите там, където те са най-необходими.